Linux’ta Çoklu Dosya Adı Değiştirme

Linux tabanlı işletim sistemlerinde birden çok dosyanın adını değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabiliyorsunuz.

Bu komutta dosyalarımızın adını değiştirmek için Regular Expression kullandık. Eski dosyalarımızı tanımlayan bölüm ilk iki / (taksim) işaretinin arasında kalan kısım. Bu komuta göre yeniden adlandırma işlemini yaptıktan sonra dosyalarımız “eski-” ile başlayacak ve geri kalan kısmı (.*) ile belirttiğimiz değişkene atılacak

Regular Expression ifademizin ikinci kısmında da tüm dosyaların “yeni-” ile başlayıp, Regular Expression tarafından yakalanan 1. parametrenin sonuna ekleneceğini ifade ettik.

Komutun en sonundaki *.php ise tüm php dosyalarımızda kuralın çalıştırılacağını ifade ettiğinden komutun çalıştığı klasörde başka bir dosyanızın olmadığına dikkat ediniz.