Eclipse Yavaş Açılıyor

Eclipse’i bilenler iyi bilir, yazılım dünyası için en önemli IDE’lerden biridir.

C olsun, PHP olsun, JAVA olsun proje üzerinde hele ekip halinde çalışıyorsanız çok da kullanışlıdır. Bu özelliklerinin de katkısıyla Google’ın da gayriresmi IDE’si olmuş, Android uygulamaları da Eclipse üzerinde geliştirilmektedir.

Eclipse’in JAVA tabanlı olması hem Windows hem Linux hem de MacOS ortamında çalışması için olanak sağlıyor olmasına karşın JAVA’ya has bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor.

Bunlardan biri de bellek problemi. Aynı anda iki adet JAVA uygulaması çalışırsa bellek yetmediğinde disk kullanılmaya başlıyor ve uygulamalar müthiş biçimde yavaşlıyor.

Örneğin Android uygulaması yazarken simülatör çalıştırıldığında veya Eclipse ile birlikte Open Office gibi JAVA tabanlı bir başka uygulama çalıştığında durum yaşanabiliyor. Bu tip bir durumla karşılaşırsanız ilk aklınıza gelecek müdahele eclipse.ini dosyasındaki launcher.xxmaxpermsize değerini bilgisayarınızdaki bellek miktarını gözeterek arttırmak olmalı.

Bir Yazılımın Kaç Satırdan Oluştuğunu Ölçmek

Yazılımların büyüklüğünü ve üzerine harcanan emeği ölçen en önemli kriterlerden biri de hiç kuşkusuz programın kaç satırdan oluştuğudur.

Peki bizim yazdığımız program kaç satırdan oluşur?

Yazılım geliştirme sürecinde Eclipse kullanıyorsak bunu kolay yoldan ölçebiliyoruz:

1) Search -> File
2) File name patterns: *.java
3) Containing Text: n
4) regular expressions kutusunu işaretleyin
5) Scope kısmında açık projeyi ölçmek için selected resources’ı seçin.

Ve son olarak Search butonuna tıklayın.

Kalın olarak yazdığımız yere kullandığınız dilin dosya uzantısını yazabilirsiniz: *.php, *.html, *.c gibi.

Birden çok uzantılı bir yazılım geliştiriyorsanız aralarına yukarıda olduğu gibi virgül koyarak tüm bu dosya türlerinde arama yapılmasını sağlayabilirsiniz.