Cep Telefonlarının ‘Çekmediği’ Yer Kalmıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; üç GSM operatörü Turkcell, Vodafone ve Avea ile yaptığı anlaşma gereği Türkiye’de kapsama alanı dışında kalma tarihe karışıyor.

Bakanlığın yaptırdığı araştırma sonucunda kırsal alanda üç operatörün de kapsama alanı dışında kaldığı tespit edilen 2200 civarındaki noktada üç operatör ortak altyapı yatırımı yaparak bu bölgelerin kapsama alanı içine alınması hedefleniyor.

Dünya genelinde birçok bölgede köy, kasaba gibi yerleşim birimleri daha büyük yerleşim birimlerindeki baz istasyonları üzerinden görüşme yapabiliyor. Ancak Türkiye’nin engebeli coğrafi koşulları gereği, vadilere kurulan yerleşim birimlerine en yakın ilçeden gelen GSM sinyalinin ulaşması çevresel faktörler nedeniyle mümkün olamıyor.

Genellikle 500 ve altı kişinin ikamet ettiği bölgelerin dahil olduğu bu bölgeler için GSM operatörler bugüne kadar yatırımın geri dönüşünün mümkün olmaması nedeniyle  yatırım yapmaktan kaçınıyorlardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile cep telefonu operatörlerin yaptığı anlaşma sonucu operatörler gerekli altyapı yatırımını kendi bütçelerinden karşılayacaklar. Yatırım maliyetinin karşılanamaması durumunda ise aradaki farkı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi bütçesinden karşılayacak.

Bakanlığı destek ve teşvikleriyle birlikte eşitlik ilkesi gereği ülkenin her tarafındaki yerleşim birimleri mobil telefon şebekesine kavuşmuş olacaklar.